Termeni și condiții de utilizare a site-ului

CINE SUNTEM?

Prezentul site se află în proprietarea societății RINAPACK S.R.L., având următoarele date de identificare:

Denumire: RINAPACK S.R.L.

Sediu: Mun. Codlea, Str. Hălchiului, Nr. 26, Jud. Brașov

CUI: RO29769151

Nr. înreg.Oficiul Național Registrul Comerțului: J08/217/2012

Telefon fix: 004.0368 – 466 176
Mobil: 004 0728 – 874.257
            004.0722 – 541 995
E-mailinfo@rinapack.ro

DEFINIRE TERMENI

Site – site-ul https://www.plasa-de-balotat.ro/ – (menționat simplu ca plasa-de-balotat.ro);

Vizitator – Orice persoană care accesează site-ul https://www.plasa-de-balotat.ro/ , indiferent de modul de interacțiune cu acesta;

Societate – RINAPACK S.R.L., sediu Mun. Codlea, Str. Hălchiului, Nr. 26, Jud. Brașov, CUI:RO29769151, Nr. înreg.Oficiul Național Registrul Comerțului: J08/217/2012

Produse – produsele prezentate în secțiunea „Plasa de balotat” a site-ului https://www.plasa-de-balotat.ro/, respectiv plasa de balotat cu toate caracteristicile descrise în respectiva secțiune.

CONDIȚII GENERALE

Utilizarea site-ului plasa-de-balotat.ro constituie un acord implicit al oricărei persoane care îl accesează în ceea ce privește termenii și condițiile detaliați în prezenta secțiune. Menționăm că în timp, prevederile acestei secțiuni pot fi modificate, fără notificare prealabilă, motiv pentru care vă recomandăm consultarea termenilor și condițiilor de fiecare dată când utilizați site-ul plasa-de-balotat.ro.

Site-ul plasa-de-balotat.ro este în exclusivitate un site de prezentare a produselor și serviciilor oferite de către societatea RINAPACK S.R.L. în desfășurarea obiectului de activitate, fără a se încadra în categoria site-urilor de comerț electronic. Prin accesarea site-ului, Vizitatorul nu poate achiziționa bunurile prezentate, scopul acestei pagini web fiind strict de a oferi o prezentare de ansamblu asupra bunurilor și serviciilor din portofoliul RINAPACK S.R.L. În vederea achiziționării bunurilor și serviciilor prezentate, este nevoie de contactarea deținătorului site-ului prin telefon sau email, datele de contact ale RINAPACK S.R.L. fiind prezentate atât în cadrul prezentului document, cât și în secțiunea „Contact” a prezentului site.

Totodată, contactarea RINAPACK S.R.L. se poate realiza și prin completarea formularului din secțiunea „Contact”.

Prin folosirea oricăreia dintre modalitățile de contactare menționate, Vizitatorul se obligă să nu ofere date false sau care pot induce în eroare societatea RINAPACK S.R.L., să aibă un limbaj adecvat scopului completării formularului. În caz contar, Vizitatorul își asumă riscul de a periclita relațiile contractuale și de a determina imposibilitatea respectării obligațiilor de către societatea RINAPACK S.R.L.

Datele cu caracter personal ale Vizitatorilor, completate în cadrul formularului menționat anterior sau cele transmise prin telefon sau email vor fi prelucrate în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, dar și în conformitate cu Politica de confidențialitate a site-ului.

Societatea RINAPACK S.R.L. nu va răspunde solicitărilor ce nu privesc activitatea comercială a acesteia. De asemenea, societatea nu va răspunde nici solicitărilor repetate ce au același conținut.

De asemenea, site-ul plasa-de-balotat.ro nu are scopul de a prezenta în mod exhaustiv datele tehnice ale bunurilor comercializate sau de pune la dispoziția Vizitatorilor manuale de utilizarea ale bunurilor comercializate. Acestea se livrează împreună cu bunurile comandate.

PRODUSE ȘI SERVICII

Produsele și serviciile din portofoliul RINAPACK S.R.L. sunt prezentate în cadrul unor secțiuni separate ale site-ului plasa-de-balotat.ro, respectiv în secțiunea intitulată „Plasa de balotat” și în secțiunea intitulată „Testați plasa de balotat”.

Imaginile asocitate fiecărui produs și serviciu sunt utilizate în scop de prezentare, putând conține elemente ce nu sunt incluse în produsul sau serviciul oferit. Pentru a evita orice confuzie, se recomandă Vizitatorilor să acorde atenție denumirii produselor și serviciilor, precum și specifiațiilor de pe site și, totodată, să solicite societății RINAPACK S.R.L. detalierea acestora în cazul oricărei nelămuriri.

DREPTURILE DE AUTOR

Denumirea site-ului, domeniul de internet, aspectul site-ului, sigla utilizată, imaginile și filmările publicate pe site, conținutul articolelor și informărilor de pe pagina web sunt proprietatea RINAPACK S.R.L. Vizitatorul site-ului se obligă să nu copieze, să nu reproducă, să nu utilizeze aceste elemente în afara cadrului oferit de RINAPACK S.R.L,, fără acordul explicit, scris și prealabil al societății RINAPACK S.R.L., precum și să nu întreprindă nicio acțiune de natură să încalce drepturile de autor ale RINAPACK S.R.L.,

De asemenea, Vizitatorul se obligă să nu aducă niciun fel de schimbare caracteristicilor site-ului, prin intervenții neautorizate de societatea RINAPACK S.R.L.

În caz contar, Vizitatorul va răspunde conform legii penale și, de asemenea, va achita societății RINAPACK S.R.L. daune-interese pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea prevederilor prezentei secțiuni.

LITIGII

Relaționarea cu societatea RINAPACK S.R.L. și utilizarea prezentului site se face conform legii române în vigoare. De asemenea, în cazul unor potențiale litigii rezultate din încălcarea termenilor și condițiilor site-ului, se aplică legea română în vigoare. Litigiile vor fi soluționate de instanțele competente material din Municipiul Brașov.

Totodată, în cazul în care Vizitatorul este un consumator, acesta poate utiliza platforma de soluționare online a litgiilor (SOL) (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO?ref=footer_4_5) sau poate opta pentru soluționarea alternativă a litigiului prin intermediul ANPC, înainte de a se adresa instanțelor judecătorești.